Waluty

Waluty

Jeszcze jakiś czas temu każdy kraj na naszym kontynencie dysponował swoim własnym środkiem płatniczym, a więc walutą. Teraz dominującym pieniądzem, wspólnym dla każdego kraju okazuje się być euro. Jest ono dostępne praktycznie w większości krajów należących do Unii Europejskiej a także w kilkunastu krajach zupełnie nie przynależnych do unii .Toyota Corolla Waluta to jest inaczej jednostka monetarna. Jest to taki środek płatniczy, który jest środkiem płatniczym narodowym. Jest stosowana w odniesieniu do procesu wymiany międzynarodowej. Ogólnie można mówić o istnieniu Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej czyli ISO, która bezpośrednio ma w swym przedmiocie badań właśnie zajmowanie się walutą. Do popularnych poza euro walut należą oczywiście dolary czy ruble.

Jeszcze co innego to podział na waluty pod względem znaczenia tychże środków pieniężnych w międzynarodowych kontaktach finansowo-ekonomicznych. Na tej podstawie wyróżnia się waluty słabe i twarde. Te pierwsze określane są jako waluty które można wymienić bez większych problemów w zasadzie wszędzie. Przykładem takiej twardej, mocnej waluty jest chociażby dolar amerykański. Co do waluty słabej z kolei mowa na przykład o dinarze tunezyjskim, a więc jest to tak zwana ograniczona wymienialnością waluta. Są tu zebrane waluty, jakich nie pozwala się wywozić z granic krajowych.

beton towarowy
- autor artykułu