Zloty

Zloty

Złoty to pasza dla koni waluta krajowa naszego państwa, która stanowi jednostkę monetarną typową wyłącznie dla naszego kraju.

Zloty

Jedna złotówka ma w sobie sto groszy.Zloty Samo określenie złoty obowiązuje natomiast od dawien dawna, mając bardzo ciekawa historię związaną bezpośrednio z rokiem 1919. Jeżeli natomiast mowa o parytecie złota, to został on określony w 1922 roku.

https://www.e-konsultacje.net/pisanie_prac_zaliczeniowych
– autor artykułu